Pod streho novela Zakona o financiranju občin
Galerija slik
Video
Zdaj se predvaja
konkretno
Izberi seznam predvajanja:
Pospešitev digitalizacije občin

Državni zbor je z veliko večino (s 67 glasovi za in 8 proti) sprejel novelo Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki ureja sofinanciranje skupnih občinskih uprav in natančneje določa sofinanciranje občin z romskimi naselji. Zakon razširja nabor nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna z nalogo – informatika, hkrati pa tudi natančneje določa, čemu vse so lahko namenjena sredstva za sofinanciranje občin z romskim prebivalstvom.


Minister Boštjan Koritnik sprejete spremembe pozdravlja:

Sprejete zakonske spremembe bodo pomembno pripomogle k nadaljnjemu razvoju lokalne samouprave, saj prinašajo administrativne razbremenitve ter spodbujajo informatizacijo storitev za občane.

Novela ZFO-1 uvaja pomembno novost, saj povečuje sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Predlog zakona namreč razširja nabor nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna. Dosedanjim 11 nalogam se dodaja področje informatike, kar bo pomembno vplivalo na informatizacijo občin in njihovih storitev za državljane.

»Pomen informatike se izrazito povečuje tudi v javni upravi, zato bo s tem država dodatno pripomogla k informacijski krepitvi občin predvsem pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce«, je pojasnila državna sekretarka Ministrstva za javno upravo Urška Ban. Z uvajanjem novih tehnologij namreč nastajajo nove storitve, ki jih uprava doslej ni izvajala, zato se povečuje tudi potreba po kadrih z znanjem na tem področju. S sofinanciranjem teh kadrov, v okviru delovanja skupnih občinskih uprav, država pripomore k informacijski krepitvi občin pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce. Zaradi dodatne naloge, ki jo bo skupnim občinskim upravam sofinancirala država, je za leto 2022 načrtovanih dodatnih 500.000 evrov iz državnega proračuna, za leto 2023 pa še dodatnih 250.000 evrov.  

Skupne občinske uprave so se v preteklosti pokazale kot izjemno koristna in učinkovita oblika medobčinskega sodelovanja, posebej tam, kjer gre za občine z manjšim številom zaposlenih. To sodelovanje prispeva ne le k zmanjševanju stroškov občin, pač pa tudi k učinkovitemu prenosu znanja in dvigu kakovosti občinskih storitev za prebivalstvo.

Banova je v razpravi pojasnila tudi sofinanciranje občin z romskimi naselji. Novela sedaj jasno določa, da gre za sredstva, ki jih občine prejmejo kot popravek primerne porabe zato, ker imajo zaradi romskih naseljih višje stroške delovanja oziroma višje stroške, povezane z vzdrževanjem in gradnjo infrastrukture v občini. Ta sredstva bodo nenamenska, torej občinam ne bo treba poročati o njihovi porabi, je dejala. Spremembe se med drugim nanašajo na rešitev, ki so bile vključene že v nedavno sprejeto novelo Zakona o finančni razbremenitvi občin. Ta je namreč občinam z evidentiranimi romskimi naselji kot korektiv primerne porabe dodatno zagotovil sredstva v višini 3,5 odstotka primerne porabe.

Slike članka
Zadnje objave
V Konkretno podpiramo spodbujanje podjetnosti med mladimi
30 mio evrov letno za športno infrastrukturo
Zaključek svetovne razstave Expo 2020 v Dubaju in s tem največje poslovne predstavitve Slovenije v vsej njeni zgodovini
Ministrica Kustec na delovnem obisku v Ormožu, Ljutomeru in Radencih
Država se mora zavzemati za enakomeren razvoj vseh slovenskih regij
Najbolj obiskano
1
Dnevi slovenske logistike na Expu 2020
2
Na slovenskem paviljonu v Dubaju poslovni forum Slovenske logistike
3
30 mio evrov letno za športno infrastrukturo
4
Gospodarski minister Počivalšek: »Strategija, da vlagamo v ljudi in podjetja je pravilna«
5
Zaključek svetovne razstave Expo 2020 v Dubaju in s tem največje poslovne predstavitve Slovenije v vsej njeni zgodovini
Ne zamujajte, naročite se na Konkretno
Da boste vedno vedeli kje in kaj se Konkretno dogaja