Dosežki slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju pravosodja
Galerija slik
Video
Zdaj se predvaja
konkretno
Izberi seznam predvajanja:
Ključna naloga varovanje človekovih pravic

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič:

Naša ključna prednostna naloga na področju pravosodja je bila varovanje človekovih pravic v luči izzivov, ki jih predstavljajo nove tehnologije in uporaba interneta. Osredotočili pa smo se tudi na zaščito otrok in otrokovih pravic v sodnih postopkih.

[DIGITALIZACIJA]

Veliko dela je bilo opravljenega prioritetnem področju digitalizacije pravosodja. Z dogovorom o predlogu uredbe e-CODEX bo formalno vzpostavljen sistem e-CODEX na ravni EU. Gre za optimalno rešitev za digitalno komunikacijo med državami članicami v okviru čezmejnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah. Regulacija umetne inteligence je za ministrstvo pomembna tema, ki so jo obravnavali na neformalnem zasedanju o pravosodnih vidikih predloga Akta o umetni inteligenci;  prav tako pa smo izmenjali poglede v zvezi z digitalno zapuščino. Tekom predsedovanja so vodili intenzivna pogajanja o zelo pomembnem Predlogu uredbe o e-dokazih, ki bo urejal čezmejno pridobivanje elektronskih dokazov, da bosta lahko Svet in Evropski parlament v prihodnje lažje dosegla dogovor. Začeli pa so tudi z uvodnimi razpravami glede novega zakonodajnega paketa na področju digitalizacije. 

[OTROKU PRIJAZNO PRAVOSODJE]

Ena prioritet so tudi pravice otrok; tako so v sklopu predsedovanja obravnavali otroku prijazno pravosodje (Child friendly justice), in se osredotočili na vprašanje zaščite otrok in otrokovih pravic v sodnih postopkih. S Komisijo so organizirali tudi hibridno konferenco glede implementacije prenovljene Uredbe Bruselj IIa, ki predstavlja temeljni gradnik evropskega pravosodnega sodelovanja v čezmejnih zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, vključno z varstvom in vzgojo otroka, pravico do stikov z otrokom in mednarodno ugrabitvijo otroka.

[VARSTVO OSEBNIH PODATKOV]

Uskladili so dva instrumenta za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah s pravili EU o varstvu osebnih podatkov. Dosegli so začasni dogovor o uskladitvi obstoječe direktive o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah in Okvirnega sklepa o skupnih preiskovalnih skupinah s pravili EU o varstvu osebnih podatkov z namenom poenotenja določb, ki se nanašajo na varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Sprejeli so tudi vrsto drugih stališč in ugotovitev s področja varstva osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov.

[PRAVNO VARSTVO ZA PODJETJA IN DRŽAVLJANE EU]

Zaključili so pogajanja o pristopu EU k Haaški konvenciji o priznavanju in izvrševanju tujih sodb v civilnih ali gospodarskih zadevah. S tem je bil narejen  prvi korak do povečanja dostopa do pravnega varstva za podjetja in državljane EU ter pravne varnosti v mednarodni trgovini in naložbah. Zaključili smo pogajanja glede predloga spremembe dosedanje uredbe o insolventnih postopkih z namenom posodobitve seznamov različnih vrst insolvenčnih postopkov in stečajnih upraviteljev, z željo omogočiti nemoteno odvijanje evropskih čezmejnih insolvenčnih postopkov. Opravili so razprave o bodočem instrumentu o sodni prodaji ladij v okviru UNCITRAL ter zaključili pogajanja o besedilu o poenostavljenem insolvenčnem postopku za mala in srednje velika podjetja. Nadalje so začeli s posveti glede dveh novih projektov: aktu o sledenju premoženju v insolvenčnih postopkih in aktu o mednarodnem zasebnem pravu v čezmejnih insolvenčnih postopkih. Prav tako so med drugim obravnavali tudi vprašanje strateških tožb za onemogočanje udeležbe javnosti oziroma tako imenovane SLAPP.

[DOGODKI]

V času predsedovanja so organizirali vrsto aktivnosti in pomembnih dogodkov. Med njimi virtualno konferenco s poudarkom na standardih za etično in na temeljnih pravicah slonečo umetno inteligenco. V sodelovanju s Komisijo so organizirali spletno konferenco na temo boja proti sovražnemu govoru na spletu in izmenjave dobrih praks med državami članicami na področju podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj. Nadalje je ministrstvo gostilo sestanek višjih uradnikov EU - ZDA na področju pravosodja in notranjih zadev kot priprava na ministrsko zasedanje v Washingtonu, kjer so se med drugim osredotočili predvsem na boj proti kibernetski kriminaliteti, pa tudi boju proti okoljski kriminaliteti. Skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve so gostili ministrski forum EU – Zahodni Balkan s področja pravosodja in notranjih zadev. Nenazadnje pa so organizirali še 57. plenarno zasedanje Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah, ki vzpostavlja učinkovitejše pravosodno sodelovanje, zlasti na področju boja proti hudim kaznivim dejanjem. 

Zahvala gre celotni ekipi, tako v Sloveniji kot v Bruslju, za izjemno delo, da smo na področju pravosodja s skupnimi močmi in prizadevanji prišli do takšnih uspehov. 

Slike članka
Zadnje objave
V Konkretno podpiramo spodbujanje podjetnosti med mladimi
30 mio evrov letno za športno infrastrukturo
Zaključek svetovne razstave Expo 2020 v Dubaju in s tem največje poslovne predstavitve Slovenije v vsej njeni zgodovini
Ministrica Kustec na delovnem obisku v Ormožu, Ljutomeru in Radencih
Država se mora zavzemati za enakomeren razvoj vseh slovenskih regij
Najbolj obiskano
1
Vzpostavljena podpora socialnim podjetjem
2
Na slovenskem paviljonu v Dubaju poslovni forum Slovenske logistike
3
Sprejem slovenskega kolesarskega zvezdnika in zmagovalca dirke po Združenih arabskih emiratih Tadeja Pogačarja
4
Država se mora zavzemati za enakomeren razvoj vseh slovenskih regij
5
Članstvo Konkretno - postani Konkretno politični partner
Ne zamujajte, naročite se na Konkretno
Da boste vedno vedeli kje in kaj se Konkretno dogaja