Simona Kustec: ''V Primorsko-notranjski regiji vrtci in šole dobro organizirani''
Galerija slik
Video
Zdaj se predvaja
konkretno
Izberi seznam predvajanja:
Obisk Vlade Republike Slovenije v Primorsko-notranjski regiji

Delovni obisk Vlade Republike Slovenije v Primorsko-notranjski regiji je ministrica prof. dr. Simona Kustec začela že v četrtek. Danes je ministrica po delovnem posvetu vlade v Cerknici obiskala Inštitut za raziskovanje Krasa – ZRC SAZU v Postojni, Ljudsko univerzo Postojna ter Strokovni center Planina.

V četrtek je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec obiskala Podružnično osnovno šolo Šmihel v Pivki in v Ilirski Bistrici pa Osnovno šolo Dragotina Ketteja. Na obeh lokacijah se je sestala tudi z občinskimi vodstvi.

Dan kasneje je ministrica po delovnem posvetu vlade v Cerknici, obiskala Inštitut za raziskovanje Krasa – ZRC SAZU v Postojni, Ljudsko univerzo Postojna ter Strokovni center Planina.

Po obisku Ljudske univerze Postojna je ministrica prof. dr. Kustec podala izjavo za medije, v kateri je poudarila, da je vzgojno-izobraževalni sistem v regiji racionalno organiziran, vrtcev in šol je zaenkrat dovolj, so pa predvsem pri starejših objektih prisotne potrebe po obnovi in tudi razširitvi prostorov.

Tega se skupaj z vodstvi občin zavedamo in tudi že skupaj pristopamo preko podpore pri investiranju v te objekte.

Prav tako je pomembno izpostaviti osrednjo vlogo regije pri skrbi za izobraževanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki se izvaja v Strokovnem centru Planina, je dejala ministrica in napovedala:

Nadaljnjo podporo v regiji bomo dajali tudi izobraževanju odraslih, raziskovalnemu delu na področju krasoslovja ter tudi za namene učnega procesa odličnemu delu muzeja Park vojaške zgodovine.

V Primorsko-notranjski regiji delujejo 3 samostojni vrtci, 10 vrtcev, ki so enote osnovne šole, in 2 zasebna vrtca. V vrtce je skupno vključenih 2175 otrok. Delež vključenih v vrtec v tej regiji ne dosega deleža vključenih otrok v vrtce v Sloveniji, kar gre lahko pripisati tudi redkeje poseljeni regiji. V regiji deluje tudi 25 osnovnih šol, ki jih obiskuje skupno 5046 učenk in učencev. Šolska mreža je racionalno organizirana, večina šol je dokaj velika in so tudi zelo dobro opremljene.

Srednješolske programe izvajajo trije zavodi oziroma 3 srednje šole, če štejemo organizacijske in dislocirane enote, in 1 zavod za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. V regiji se v šolskem letu 2021/2022 šola 1.073 dijakinj in dijakov. V domači regiji se šola 39,9 odstotka dijakinj in dijakov, 38,9 odstotka pa v Osrednjeslovenski in 10 odstotkov v Obalno-kraški regiji.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je potrdilo predlog Šolskega centra Postojna za razpis novega programa Predšolska vzgoja za vpis novincev za šolsko leto 2022/2023. Tako se bo, še posebej za ta program, razbremenil pritisk predvsem na Ljubljano. Za program predšolske vzgoje je med mladimi veliko zanimanje, zato nobena šola, ki ga izvaja, praktično nima težav z vpisom. Dijaki iz Postojne in okolice so se v program Predšolska vzgoja doslej pretežno vpisovali na Srednjo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in umetniško gimnazijo Ljubljana ter na Srednjo šolo Veno Pilon v Ajdovščini, kamor se vpisujejo tudi dijaki iz Blok, Cerknice, Cerkna, Idrije, Ilirske Bistrice, Logatca, Loške doline, Pivke in Sežane. V tem šolskem letu se izobražuje v programu Predšolska vzgoja v Ajdovščini 106 dijakinj in dijakov.

V Primorsko-notranjski regiji deluje Višja strokovna šola Postojna, ki deluje kot organizacijska enota Šolskega centra Postojna od leta 2003, ko so začeli izvajati izobraževanje v programu Poslovni sekretar. Leta 2006 se mu je pridružil program Strojništvo, v jeseni 2009 pa so vpisali prvo generacijo programa Gozdarstvo in lovstvo. Skupno te tri programe obiskuje 247 študentk in študentov.

Izvajalci izobraževanja odraslih v regiji so tako javne organizacije (ljudska univerza, srednje šole) kot tudi zasebne organizacije. Programi osnovne šole za odrasle so v celoti financirani iz integralnega proračuna. Nacionalne poklicne kvalifikacije in neformalni izobraževalni programi za odrasle pa so za udeležence brezplačni, saj so večinoma financirani s sredstvi ESS. V programe izobraževanja odraslih je vključenih 258 udeleženk in udeležencev.

V regiji je živahna investicijska dejavnost. Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport lani razpisalo prvič po desetih letih, in sklepa vlade, ki je odločila, da se MIZŠ zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v istem proračunskem obdobju, so bili za sofinanciranje izbrani projekti občin Ilirska Bistrica, Postojna in Pivka.

Po nekaj več kot 2,3 milijona evrov bosta prejeli občini Ilirska Bistrica in Postojna. Ilirska Bistrica za sofinanciranje prizidka in telovadnice Osnovne šole Dragotina Ketteja, začetek sofinanciranje je predviden že za letos. Občina Postojna pa je sredstva za sofinanciranje gradnje prizidka Osnovne šole Antona Globočnika prejela že lani. Občina Pivka bo prejela 271.242 evrov za izgradnjo dvorane Šmihel. Gre za šolsko telovadnico s pripadajočimi prostori za potrebe podružnične šole Šmihel. Začetek sofinanciranja je načrtovan za letos.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je lani objavilo tudi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin. Na razpisu za sofinanciranje prijavljenih investicij je bila izbrana tudi občina Ilirska Bistrica, ki bo prejela 22.916,66 evra za ureditev športnega parka Tivoli Golnik.

V okviru vladnega obiska v Primorsko-notranjski regiji sta kar nekaj šol obiskala tudi državna sekretarja. Državni sekretar Damir Orehovec je v petek, 11. februarja, obiskal Osnovno šolo Toneta Šraja Aljoše v Novi vasi (Bloke), Osnovno šolo heroja Janeza Hribarja in Vrtec Polhek ter Mladinski center Postojna. Marjan Dolinšek, državni sekretar za področje izobraževanja in športa v kabinetu predsednika vlade, pa Osnovno šolo Notranjskega odreda Cerknica, Razvojni center Intech-les d.o.o. in Osnovno šolo Antona Globočnika Postojna.

Slike članka
Zadnje objave
V Konkretno podpiramo spodbujanje podjetnosti med mladimi
30 mio evrov letno za športno infrastrukturo
Zaključek svetovne razstave Expo 2020 v Dubaju in s tem največje poslovne predstavitve Slovenije v vsej njeni zgodovini
Ministrica Kustec na delovnem obisku v Ormožu, Ljutomeru in Radencih
Država se mora zavzemati za enakomeren razvoj vseh slovenskih regij
Najbolj obiskano
1
Poslovni forum jugovzhodne Slovenije na slovenskem paviljonu v Dubaju
2
Na slovenskem paviljonu v Dubaju poslovni forum na temo kmetijstva in prehrane
3
Dnevi slovenske logistike na Expu 2020
4
Na slovenskem paviljonu v Dubaju poslovni forum Slovenske logistike
5
Članstvo Konkretno - postani Konkretno politični partner
Ne zamujajte, naročite se na Konkretno
Da boste vedno vedeli kje in kaj se Konkretno dogaja