Gospodarstvu letos na voljo dobrih 646,5 milijonov evrov, prvi razpisi že objavljeni
Galerija slik
Video
Zdaj se predvaja
konkretno
Izberi seznam predvajanja:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je predstavilo razvojne spodbude in javne razpise, na katerih bodo lahko kandidirala podjetja in drugi upravičenci. Slovenskemu gospodarstvu bo letos na voljo dobrih 646,5 milijonov evrov, ki jih upravlja ministrstvo.

Poleg tega bodo podjetjem na voljo še programi in ukrepi izvajalskih organizacij v višini 289 milijonov evrov njihovih lastnih sredstev. Razvojna sredstva bodo namenjena za dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter za enakomeren razvoj slovenskih regij. Prvi razpisi so že objavljeni, naslednji bodo objavljeni v prihodnjih tednih.
 
646,5 milijona evrov sredstev predstavlja višino sredstev gospodarskega ministrstva za razpise, ki so že ali pa še bodo objavljeni in na katera se lahko podjetja prijavijo v letošnjem letu. Od tega je 485 milijonov evrov nepovratnih in 161,5 milijona evrov povratnih sredstev. Izplačila bodo lahko sledila v več letih, odvisno od trajanja posameznega projekta.
 
Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob tem dejal, da se je slovensko gospodarstvo enako kot vsa gospodarstva po svetu v zadnjih dveh letih soočalo s krizo pandemije.

Naše gospodarstvo je danes močnejše in bolj robustno kot pred krizo. Praktično čez noč se je moralo prilagoditi novim razmeram na trgu in uspešno je vzdržalo pritisk krize.« Ob tem je spomnil, da je Vlada RS v 10 protikoronskih paketih samo gospodarstvu namenila okoli 2,3 milijarde evrov, od tega 1 milijardo evrov samo za turizem. Poleg tega je ministrstvo lani gospodarstvu ponudilo 616 milijonov evrov razvojnih sredstev preko razpisov, predvsem likvidnostnih.
Minister je izpostavil, da kljub nadpovprečni gospodarski rasti in rekordno visoki zaposlenostiprebivalstva »ne smemo zaspati. Ta moment transformacije moramo sedaj okrepiti in spodbuditi nadaljnjo rast podjetij.


Glede usmerjenosti letošnjih razvojnih spodbud je minister Počivalšek poudaril:

Z letošnjimi spodbudami želimo v gospodarstvu intenzivno spodbuditi investicijski cikel za zeleni in digitalni prehod. Pri tem zasledujemo štiri glavne cilje: povečati želimo produktivnost in s tem položaj, moč in vpliv slovenskih podjetij v globalnih in domačih verigah vrednosti; spodbuditi medsebojno povezovanje podjetij in s tem prenos znanja, inovacij in razvojnih idej v prakso; ustvariti kakovostna delovna mesta v Sloveniji z višjo dodano vrednostjo ter zagotoviti skladen razvoj vseh slovenskih regij.

V primerjavi z lanskim letom bo letos ministrstvo ponudilo gospodarstvu skoraj še enkrat več nepovratnih sredstev. Z ukrepi bo ministrstvo podprlo več področij – največ bo namenilo razvoj turizma 141,1 milijona evrov (21,8 % vseh sredstev), podjetništvu in internacionalizaciji 117,3 milijona evrov (18,1 %), raziskavam, razvoju in inovacijam 107,5 milijona evrov (16,6 %), investicijam za večjo produktivnost 88,5 milijona evrov (13,7 %) in regionalnemu razvoju 76 milijonov evrov (11,8 %). Digitalizaciji je namenjeno 56,5 milijona evrov (8,7 %), lesno predelovalni industriji 29,6 milijona evrov (4,6 %), energetski učinkovitosti 16,8 milijona evrov (2,6 %) ter krožno gospodarstvu 10,8 milijona evrov (1,7 %) in urbanemu razvoju 2,4 milijona evrov (0,4 %).


Razvojna sredstva za letošnje razpise prihajajo iz treh virov: največ iz Načrta za okrevanje in odpornost ter iz kohezijske ovojnice Operativnega programa 2014-2020, vključno s skladom React EU, v manjšem delu iz slovenskega proračuna.
Ukrepe bo ministrstvo izvajalo neposredno in preko izvajalskih organizacij: Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS), SID banke in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS).
Poleg 646,5 milijona evrov, s katerimi upravlja MGRT, bodo gospodarstvu dodatno na voljo tudi programi in različne pomoči za podjetja s strani naših izvajalskih organizacij. Te bodo ponudile dodatnih najmanj 289 milijonov evrov in sicer iz svojega namenskega premoženja ali iz sredstev tekočega poslovanja.


Razvojna sredstva bo ministrstvo upravljalo na tri načine, in sicer preko: dodeljevanja sredstev podjetjem preko javnih razpisov; dveh novih programov podpornega ekosistema, kjer ministrstvo krepi center znanja in povezovanja podjetij na področju raziskav, razvoja in inovacij ter krožnega gospodarstva ter preko postopkov javnega naročanja, kjer bo vzpostavilo pilotne tehnološke rešitve, od katerih bodo imela koristi tudi podjetja (npr. hibridni oblak, kjer bodo vzpostavili e-identiteto podjetij in digitalizirali proces javnih razpisov).


Teh 646,5 milijona evrov ne vključuje spodbud iz naslova evropskih strukturnih skladov ter sklada za pravični prehod za obdobje 2021-2027. To bodo še dodatna finančna sredstva za gospodarstvo, glede katerih pa se Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko še usklajuje z Evropsko komisijo. Ministrstvo pričakuje, da bo letos zaključen proces priprave programa in pravnih podlag, zato da bi prihodnje leto že začeli s spodbudami tudi iz teh virov.
 
 Vir: MGRT

Slike članka
Zadnje objave
V Konkretno podpiramo spodbujanje podjetnosti med mladimi
30 mio evrov letno za športno infrastrukturo
Zaključek svetovne razstave Expo 2020 v Dubaju in s tem največje poslovne predstavitve Slovenije v vsej njeni zgodovini
Ministrica Kustec na delovnem obisku v Ormožu, Ljutomeru in Radencih
Država se mora zavzemati za enakomeren razvoj vseh slovenskih regij
Najbolj obiskano
1
Poslovni forum jugovzhodne Slovenije na slovenskem paviljonu v Dubaju
2
Na slovenskem paviljonu v Dubaju poslovni forum na temo kmetijstva in prehrane
3
Dnevi slovenske logistike na Expu 2020
4
Na slovenskem paviljonu v Dubaju poslovni forum Slovenske logistike
5
Članstvo Konkretno - postani Konkretno politični partner
Ne zamujajte, naročite se na Konkretno
Da boste vedno vedeli kje in kaj se Konkretno dogaja