Gospodarsko ministrstvo razpisalo dobrih 55 milijonov evrov nepovratnih sredstev
Galerija slik
Video
Zdaj se predvaja
konkretno
Izberi seznam predvajanja:
Slovenija je močna toliko, kolikor je močno njeno gospodarstvo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo štiri javne razpise v skupni vrednosti nekaj več kot 55 milijonov evrov - dva od njih v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom.
 
Glavnina sredstev je namenjenih za spodbujanje začetnih investicij, in sicer iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost. Za večje investicije z namenom povečanja produktivnosti na obmejnih problemskih območjih je namenjenih 30 milijonov evrov, za spodbujanje začetnih investicij na manj razvitih območjih pa 20 milijonov evrov. Nadaljnje tri milijone evrov je namenjenih projektom raziskovalne-razvojne narave ter dobra dva milijona evrov mladim inovativnim podjetjem s potencialom rasti.
 
Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih – 30 milijonov evrov
 
Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij z višjo dodano vrednostjo, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve in izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij ter zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij v primerjavi s preostalimi območji v Sloveniji.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.
Upravičenci bodo mikro, mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij. Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge do 29. oktobra 2025. 

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih – 20 milijonov evrov
 
Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, malih in srednjih podjetjih s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000 evrov, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje vlagateljev, kot tudi okoljsko odgovorno ravnanje in višjo produktivnost, ob hkratnem ustvarjanju novih delovnih mest oziroma ohranjanju le-teh.
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva (tudi stroški transporta, montaže in zagona opreme, v kolikor so povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces in v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se ti stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva), ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe ali z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe. 


Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 – 3 milijone evrov
 
Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA, v okviru tega podpiramo tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.
Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi trendi. Nepovratna sredstva želimo dodeliti vsaj osmim upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije. 


Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 – 2,6 milijona evrov
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropske kohezijske politike tudi letos preko Slovenskega podjetniškega sklada zagotavlja sredstva za 40 mladih inovativnih podjetij s potencialom rasti.
V okviru razpisa je na voljo 2,16 milijona evrov, upravičenec pa lahko prejme največ 54.000 evrov subvencije za dosežene minimalno zahtevane cilje. Med njimi so realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava minimalno delujočega izdelka (angleško MVP - Minimum Viable Product) in testiranja le-tega, zaključek razvoja ter vstop na trg. Sredstva bodo izplačana v treh tranšah, podjetja pa bodo izplačila prejela ob dokazanih zastavljenih oziroma zahtevanih ciljih
Upravičenci so mlada mikro in mala inovativna podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oziroma sodišču v obdobju od 1. januarja 2021 do vključno 15. marca 2022, in ki razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev. Njihovi proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani, podjetja morajo biti ustanovljena v Republiki Sloveniji s sedežem na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije, podjetja pa se morajo ukvarjati z gospodarsko dejavnostjo.
 
Več informacij: https://bit.ly/3HEkcjH

Slike članka
Zadnje objave
V Konkretno podpiramo spodbujanje podjetnosti med mladimi
30 mio evrov letno za športno infrastrukturo
Zaključek svetovne razstave Expo 2020 v Dubaju in s tem največje poslovne predstavitve Slovenije v vsej njeni zgodovini
Ministrica Kustec na delovnem obisku v Ormožu, Ljutomeru in Radencih
Država se mora zavzemati za enakomeren razvoj vseh slovenskih regij
Najbolj obiskano
1
Vzpostavljena podpora socialnim podjetjem
2
Na slovenskem paviljonu v Dubaju poslovni forum Slovenske logistike
3
Sprejem slovenskega kolesarskega zvezdnika in zmagovalca dirke po Združenih arabskih emiratih Tadeja Pogačarja
4
Država se mora zavzemati za enakomeren razvoj vseh slovenskih regij
5
Članstvo Konkretno - postani Konkretno politični partner
Ne zamujajte, naročite se na Konkretno
Da boste vedno vedeli kje in kaj se Konkretno dogaja