Pod streho tudi Zakon o vesoljskih dejavnostih
Galerija slik
Video
Zdaj se predvaja
konkretno
Izberi seznam predvajanja:
Poslanke in poslanci so z glasovanji zaključili prvo polovico zadnje plenarne seje v tem mandatu.

 
Poslanke in poslanci so z glasovanji zaključili prvo polovico zadnje plenarne seje v tem mandatu. Sprejeti so bili številni zakoni in resolucije, med drugimi tudi Zakon o vesoljskih dejavnostih, novela Zakona o varstvu pred požarom ter Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030.


Sprejeta Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 je strateški dokument, ki daje podlago za nadaljnji razvoj ter podporo znanosti in inovacijam.
Ne pozabimo pa, da brez vrhunskih strokovnjakov ne bo možno doseči vseh ambicioznih ciljev. Moramo se zavedati, da potrebujemo spodbude in ustrezno ovrednotena delovna mesta za znanstvenike in raziskovalce, ki jih v tem trenutku težko privabimo v Slovenijo, sploh naše vrhunske strokovnjake, ki danes dosegajo odlične rezultate v tujini. Za dosego tega ne moremo slediti zgolj parcialnim ciljem, temveč moramo stremeti k temu, da v čim večji meri realiziramo vse predvidene ukrepe, za dosego vseh ciljev resolucije:


-       tako spodbujanja učinkovitega upravljanja raziskovalnega in inovacijskega sistema in
-       okrepljenih vlaganj v raziskave in inovacije;
-       omogočanja ter spodbujanja kariernega razvoja raziskovalcev in raziskovalk ter doseganja odličnosti v znanosti,
-       zagotavljanja odlične in mednarodno konkurenčne raziskovalne infrastrukture,
-       pospešenega sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom, spodbujanjem prenosa znanja in inovacij,
-       kot vseh štirih horizontalnih ciljev.
 
Poslanke in poslanci so sprejeli tudi novelo Zakona o varstvu pred požarom, ki vzpostavlja pogoje za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanj vozil, opreme in objektov, ki jih gasilske organizacije uporabljajo pri opravljanju svojih nalog in katerih financiranje je bilo z Zakonom o finančni razbremenitvi občin  z občin preneseno na državo.
Spremembe zakona za leto 2022 in nadaljnja leta pomenijo višji pritok požarne takse, ocenjen na 18 milijonov evrov.  Od tega bo 9 milijonov evrov namenjenih za lokalne skupnosti za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, 9 milijonov evrov pa za širši namen; od tega 5,5 milijona evrov za financiranje gasilskih zavarovanj.
 
Sprejet je bil tudi Zakon o vesoljskih dejavnostih, katerega sprejetje je bilo nujno zaradi že izvedenih in načrtovanih izstrelitev slovenskih satelitov ter za uspešno nadaljevanje vesoljskih aktivnosti v Sloveniji.
Na področju vesoljskih tehnologij v Sloveniji je v zadnjih letih prišlo do hitrega razvoja. V letu 2016 je Slovenija postala pridružena članica Evropske vesoljske agencije (ESA), poleg tega pa sta bila v Sloveniji razvita kar dva satelita, NEMO-HD in Trisat, ki sta bila izstreljena jeseni leta 2020. V skladu z mednarodno ureditvijo področja je Slovenija zavezana, da izvaja nadzor nad vesoljsko dejavnostjo, ki se izvaja na njenem teritoriju ali s strani njenih prebivalcev in da vzpostavi nacionalni register vesoljskih objektov zato je sprejem področne zakonodaje postal nujno potreben.
 
Sprejet Zakon o vesoljskih dejavnostih tako vzpostavlja nacionalni register vesoljskih objektov, ki je podlaga za vpis v register pri Združenih narodih in določa elemente, ki se v register vpisujejo. Zakon določa tudi obveznost, da je pred izvajanjem vesoljske dejavnosti potrebno pridobiti dovoljenje, to pa se izda, če so izpolnjeni pogoji, ki zagotavljajo, da je vesoljska dejavnost varna in da ne povzroča škodljivih posledic niti na Zemlji, niti v vesolju. Dovoljenja bo izdajalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo tudi nadzorni organ.
Pripravljena bo tudi uredba, ki bo podrobneje opredelila vsebino, zahteve, kriterije in pogoje za pridobitev dovoljenja ter postopek vpisa v register.
Zakon vsebuje tudi obveznost sklenitve zavarovanja, razen za netvegane vesoljske dejavnosti, kot je izstrelitev majhnega satelita, ki ob zaključku življenjske dobe v celoti izpari v atmosferi in obveznosti upravljavca o poročanju o vsaki nesreči oziroma zapletih pri delovanju objekta in ureja odgovornost za škodo, povzročeno s strani vesoljske dejavnosti, v skladu z mednarodno ureditvijo tega vprašanja. Zakon predvideva tudi kazni za kršitev določb zakona.

Slike članka
Zadnje objave
V Konkretno podpiramo spodbujanje podjetnosti med mladimi
30 mio evrov letno za športno infrastrukturo
Zaključek svetovne razstave Expo 2020 v Dubaju in s tem največje poslovne predstavitve Slovenije v vsej njeni zgodovini
Ministrica Kustec na delovnem obisku v Ormožu, Ljutomeru in Radencih
Država se mora zavzemati za enakomeren razvoj vseh slovenskih regij
Najbolj obiskano
1
Poslovni forum jugovzhodne Slovenije na slovenskem paviljonu v Dubaju
2
Na slovenskem paviljonu v Dubaju poslovni forum na temo kmetijstva in prehrane
3
Dnevi slovenske logistike na Expu 2020
4
Na slovenskem paviljonu v Dubaju poslovni forum Slovenske logistike
5
Članstvo Konkretno - postani Konkretno politični partner
Ne zamujajte, naročite se na Konkretno
Da boste vedno vedeli kje in kaj se Konkretno dogaja